Generic placeholder image

Carles Brunet Medina

Desenvolupador Web i Mòbil Fullstack - Inquiet pel JavaScript (React, React Native, Node.JS), gestió de servidors i bases de dades.


Saber més

Generic placeholder image

Lluís Llull Riera

Desenvolupador Frontend - Especialitzat en disseny (UX/UI) d'aplicacions multiplataforma i JavaScript (ReactJS, MaterialUI, HTML5, CSS3)


Saber més

Mossèn Insider

Aplicació de control d'accesos i temperatures per fer front a la situació causada per la COVID-19 als centres/PyMES.

QR

Codi QR únic per identificar cada usuari a l'entrada del centre la temperatura

Notificacions

Accés a les notificacions trameses pel centre des del portal d'administració

alternative

Alertes

Els usuaris de l'aplicació mitjançant aquesta funció poden enviar alertes silencioses a l'equip responsable dels controls.

Registre (pròximament)

Cada usuari pot accedir a un registre històric a 7 dies vista de les seves entrades al centre/temperatures.

alternative

Versió per administradors

Només accessible des de la versió web, on els administradors podran dur un registre i control de les temepratures, accessos i estat dels usuaris del sistema diàriament.

Informació

Informació important sobre tots els alumnes del centre: darrera temperatura, darrer accés al centre...

Generardor de QR

Permet generar codis QR d'ús específic (ex: accés ocasional de proveïdors de material)

Estadística

Generació d'estadístiques i informació general: nombre d'alumnes al centre, temperatura mitjana els darrers 7 dies...

Notificacions i alertes

Tramesa de notificacions i gestió d'alertes silencioses.

VERKEERAPP

Descobreix el nostre software de gestió policial i la seva versió OTG (On The Go)

Recerca

Obtenció de dades d'accidents, exportació a formats escollibles i generació de codis QR escanejables amb la versió OTG de VerkeerApp

Perfil d'usuari

Gestió de dades personals, contacte amb altres usuaris, i configuració personal

Nou accident

Alta d'accidents de tràfic mitjançant un formulari totalment personalitzable

alternative

Administració

Zona restringida de gestió d'usuaris i permisos d'accés/edició

Torns i quadrants

Consulta de torns per persona i dia/freqüència

Registre d'arxius

Emmagatzematge classificat i segur de documents i arxius relacionats amb els accidents de tràfic

alternative

VerkeerApp On The Go

Una aplicació complementària a la web-app principal que agilitza les gestions i els treballs de camp.

Mapa de localització

Sistema d'avisos d'assistència amb notificació a tots els agents, per tal de solucionar possibles esdeveniments.

Lectura de QR

Lectura i obtenció de dades a partir dels codi que es genera a cada accident.

Taurell de notícies

Àrea d'informació d'interès compartida per tots els usuaris

Captura d'imatges amb geolocalització

VerkeerApp permet capturar imatges amb la posició GPS del telèfon, convertint aquestes en una prova vàlida judicialment

CONTACTE